KopfTemplate_009.jpg
Schrofmühle
28.10.2021

De hofstede Schrofmühle kan op een meer dan 500 jaar oude geschiedenis terugblikken.

Door vermeldingen in de belastinglijsten van de parochie Wegberg kan men vermoeden, dat de molen reeds in de veertiende eeuw bestond. Een als zeker geldende vermelding in een oorkonde, gedateerd op het jaar 1558, is te vinden in de gerechtsakten van de parochie Beeck. Hierin wordt de Schrofmolenaar aangeklaagd, het water te hoog te hebben gestuwd. Daardoor heeft de gemeente Beeck zeer veel schade geleden aan gras en turf.

Oorspronkelijk was de Schrofmühle, zoals ook veel in de buurt liggende molens, alleen maar oliemolen. Hier werd de olie uit vlas- en/of koolzaad geperst. De ondergang van de vlasteelt door de importen van katoen uit overzee, leidde in de 18de eeuw tot het inbouwen van een maalinstallatie voor koren. Dat schijnt in de Schrofmühle in het jaar 1771 plaatsgevonden te hebben, wat het inschrift in een balk van de molen nu nog laat zien. Oliepers en korenmolen moeten nog tot in de 19de eeuw naast elkaar in werking zijn geweest.

De ondergang van de ambachtelijk bedreven molens in het Zwalmgebied begon met het ontstaan van de industriemolens in de nabije steden Neuß en Düsseldorf in het begin van de 20ste eeuw. Het inbouwen van metalen aandrijfraderen voor een van de beide koppel stenen en het aandrijven daarvan d.m.v. een 10 pk-dieselmotor in het jaar 1934, kon de ontwkkeling niet stoppen.

Na een kort opvlammen van de maalpraktijk tijdens de laatste oorlogsjaren en de eerste jaren erna, werd het maalbedrijf in 1951 definitief gesloten.