KopfTemplate_008.jpg
Schrofmühle
28.10.2021

De hofstede zelf kan in haar vorm als typisch voorbeeld van een Frankische plattelandsnederzetting gelden, ...

...waarbij de woon- en bedrijfsgebouwen in een vierkant zijn aangelegd. Het grote hoofdhuis van de huidige molen werd in het midden van de 19de eeuw gebouwd. Enkele muren van de bijgebouwen moeten echter uit een vroegere tijd stammen, omdat ze nog uit vakwerk bestaan, terwijl nieuwere gedeelten in massief klinkermuurwerk zijn uitgevoerd.

Enige jaren na de bouw van het hoofdhuis werden er drie grote schuren aangebouwd. Deze dienden voor een deel als opslagruimte voor koren. Op kleine afstand van de hofstede stond een bakhuis op een hoger gelegen droge plek met een gewelfde kelder, waarin op de lemen vloer de aardappelen voor de winter werden opgeslagen.

 

 

 

 

 

Grote en indeling van het complex duiden op een groot boeren- en een goed florerend molenbedrijf. Naast de grote schuren en stallen, die het landbouwbedrijf dienden, bood de woonhuiszolder een grote bergruimte voor graan. Ook het hoofdhuis verraadt het royale, misschien voor die tijd een vanzelfsprekend, standsbewustzijn en een leven overeenkomstig deze stand. Molenaarsfamilie en dienstboden (personeel) leefden – bij alle goede verstandhouding – van elkaar gescheiden. Naast de werkruimten en de woonkeuken was in het hoofdhuis een „goede kamer“ ingericht, die alleen voor de familie van de molenaar bestemd was. Voor het personeel en de familie waren - van elkaar gescheiden - trappen naar de slaapruimten op de bovenverdieping.