KopfTemplate_004.jpg
Schrofmühle
28.10.2021

De blijvende tentoonstelling "Wegberg und das Tal der Mühlen" (Wegberg en het dal der molens) geeft op 17 afbeeldingen in groot formaat een kleurrijke, direkte toegang tot de verschillende molens, die zich in het stadsgebied van Wegberg bevinden.

www_SchautafelSchrof.jpg
www_Muehlenmuseum.jpg

Wegberg wordt al sinds honderden jaren door de talrijke watermolens aan de Schwalm, de Mühlen-, Beeck- en Helpensteiner beek gekarakteriseerd. Het zijn trotse tekens van het eens zo bloeiende molenaarshandwerk, herinneren aan de eeuwenlange voor onze streek zo belangrijke lijnolie- en korenverwerking en zijn tot op heden karakteristiek voor het stadsbeeld van Wegberg. Bijna 20 molenstandplaatsen zijn momenteel bekend, twaalf molenhuizen aan beken en vijvers zijn nog te zien, bij acht draait nog een waterrad.

De Wegbergse molengeschiedenis was in het verleden al vaker onderwerp van artikelen en fotodocumentaties, wordt momenteel op poststempels en plakaten vernoemd en nu zo voor molengeinteresseerden ervaarbar gemaakt.

www_EroeffnungMuehlenmuseum.jpg

De Schrofmühle is de enige nog vol in funktie zijnde watermolen in Wegberg, die elk jaar aantrekkingspunt voor honderden bezoekers is. In 2009 werd in de vroegere molenaarswoning een tentoonstellingsruimte ingericht, die nu ook voor bezoekers ter beschikking staat. De tentoonstelling zelf wird door de „Historische Verein Wegberg“ in samenwerking met een designer ontworpen. Daarvoor werden naast het onderzoek van reeds bekende documenten, verdere omvangrijke recherches in verschillende archieven en bij de molenbezitters zelf door leden van de „Historische Verein“ voorgenomen. Ontdekt werden –zoveel kan nu al worden verraden- een verbazingwekkende nieuwe kijk op de Wegbergse molens en molenaars.

Op in totaal 17 tentoonstellingsborden in groot formaat worden alle water- en windmolens van Wegberg met talrijke historische en nieuwe foto´s uit het molenleven, met korte verklarende beschrijvingen over ouderdom, functie, bloei en ondergang der molens en talrijke eigenaardigheden van de molenaars beschreven.