KopfTemplate_006.jpg
Schrofmühle
28.10.2021

Het onderstaande overzicht toont een chronologische volgorde van de belangrijkste werkzaamheden tot behoud van de molen en de hofstede:

1978 - 1980

Eerste poging van het "Schwalmverband" tot het ontslibben van de molenvijver.

Vakkundig herstel van de hofstede; hiervoor o.a. reparatie van de kap en het compleet nieuw dekken ervan, reparatie van beschadigd muurwerk en fundamenten, het vastklemmen van de buitenmuren van een vakwerkschuur, het repareren en voegen van muur- en vakwerk, schilderwerk, het plaveien van het terrein voor het gebouw.

Het bouwen en monteren van een waterrad en reparatie van het maalwerk. Vanwege de kosten de vernieuwde men de wateras niet. De nog voorhanden oude as werd slechts omgedraaid en met 12 cm dikke belegstukken versterkt.

 

1982

De in het jaar 1979 niet vernieuwde wateras vertoonde plotseling een lange scheur, die het verder werken onmogelijk maakte. Om kosten te sparen werd een nieuwe as in eigen beheer gemaakt en gemonteerd.

1985 - 1987

Reparatie van de ramen in het woongebouw en de molen, het bijstucadoren van de molenruimte, reparatiewerkzaamheden in de binnenruimte van de molen tegen indringend lekwater, om verdere schade aan het hout van de raderen te verhinderen.

Vernieuwing van het tandwiel van het luiwerk. Reparatie van de kollergang. Ontslibbing van de vijver door het "Schwalmverband".

1990 - 1993

Werkzaamheden tot behoud van het gebouw; hiervoor o.a. dakreparatie van het hoofdhuis, inbouwen van 13 ramen als geluidshindermaatregel i.v.m. de vernieuwing van weg L3, schilderen van de fassade van het hoofdgebouw van de molen.

1996 - 1998

Herstel van de oorspronkelijke ingang van de molen en het betegelen van de vloer in het molenhuis, inbouw van 8 nieuwe ramen in het binnenhof van het gebouw, verharding van het binnenhof, vernieuwing van duimen en schoepen van het waterrad, het versterken van de vijveroever.

 

 

 

1999 - 2000

Algemene reparatie- en herstelwerkzaamheden, vernieuwing van een sluismuur, muurreparaties, voegen van het muurwerk, repareren van beschadigd vakwerk, maken van vensterluiken, vernieuwen van een dakbalk, plaveiselwerkzaamheden, poortreparatie.

2001 – 2002

Het in het jaar 1979 aangebrachte waterrad was in de loop der jaren bouwvallig geworden en moest vervangen worden. Tegelijkertijd werd het rad op zijn oorspronkelijke middellijn vergroot. Bovendien vonden reparatiewerkzaamheden plaats aan het maalwerk, de vernieuwing van het taats- en bovenlager van de kollergang.

Versterking van de vijveroevers.

2005

Herstellen van de oliepers.

Vernieuwing van toiletten voor bezoekers.

2007

Plaatsen van een kachel met roerwerk voor het verwarmen van het geperste lijnzaad.

2009

Oprichten van een molenmuseum.