KopfTemplate_001.jpg
Schrofmühle
28.10.2021

www_Vereinslogo.jpg

De Förder- und Museumsverein Schrofmühle Rickelrath e.V. werd in 2004 opgericht. Doel van deze – het algemeen belang dienende – vereniging is "het cultuurmonument Schrofmühle in zijn oorspronkelijke vorm te herstellen en in stand te houden, also ok voor de volks- en heemkunde geïnteresseerden open te stellen". De regelmatige zorg en het onderhoud van de moleninrichting is tijd- en kostenintensief en kan door entreegeld niet gewaarborgd worden. De Schrofmühle is geen openbaar museum en daarom op financiële steun aangewezen. De status van "algemeen belang", die de vereniging door het belastingkantoor Erkelenz is toegekend, maakt aftrek van giften mogelijk. Indien U het werk van de vereniging wilt ondersteunen, kunt U giften overmaken aan:

Förder- und Museumsvereins Schrofmühle Rickelrath e.V.
Kreissparkasse Heinsberg
IBAN: DE81 3125 1220 0004 0197 66
BIC: WELADED1ERK

Voor meer informatie over de "Förder- en Museumsverein Schrofmühle e.V." kunt U zich wenden tot: Dr. Ferdinand Schmitz, Schrofmühle 2, 41844 Wegberg, Tel: 0049 2434 2330